Liv

Liv Christensen – Psykologstuderende & Helsevejleder & EAO-ambassadør

Jeg er Liv. Min største passion i livet er, helt ligesom mit navn, at leve. At leve lykkeligt ved at bygge indre styrke, tænde indre lys, gro de her indre vinger.

Jeg kreerede dette strålende rum for mig selv år tilbage, da jeg næsten mistede livet. Nu er jeg klar til at dele det med dig, hvad enten du kæmper mod en sygdom eller ‘blot’ har en dårlig dag. Du vil sikkert også finde mit rum fantastisk, hvis du er glad for yogatræning, grøn mad, design, skandinaviske naturoplevelser, eksotiske rejser og ægte venskaber.

Med andre ord, LIV er et lykkeligt valg.

Liv Christensen – Psychologist student & Health advisor & EAO-ambassador

I’m Liv. My biggest passion in life is, just like my name, living. Living blissfully by building inner strength, turning inner light on, growing these inner wings.

I created this glowing space for myself years ago, when I almost lost life. Now I’m ready to share it with you, whether you’re fighting against an illness or you’re ‘just’ having a bad day. Truly you’ll find my space fantastic, if you like yoga practice, green food, design, Scandinavian nature, exotic travel and mindful friendships.

In other words, LIV is a blissful choice.